Studies

Tijdens mijn studie landschapsontwerp aan de Hoge school van Hall Larenstein heb ik op allerlei schaal niveaus diverse ontwerpen gemaakt.

Enkele ontwerpen zijn:

  • een stedenbouwkundige opdracht in Nijmegen,
  • een ontwerp voor een plein in Amsterdam,

Ook onderzoek behoorde tot de opdrachten.

Enkele onderzoeken zijn:

  • onderzoek naar verrommeling in het landschap,
  • fietsroutes in de stadsrandzone,
  • onderzoek naar de door Jan Wils ontworpen wijk Papaverhof in Den Haag.