Landschapstuinen

Het buitengebied is aan het veranderen, door schaal vergroting, beeindigen of omvormen van agrarische bedrijven. Bedrijven worden omgevormd van veeteelt naar manege, particuliere woningen of beeldentuin en zo veranderd deze ruimte van een agrarisch landschap naar een woonlandschap. Om deze overgang in te passen in de schaal van het landschap is het belangrijk om een goede analyse van de omgeving te maken.

De beplanting die gebruikt wordt als afscherming en begeleiding dient zoveel als mogelijk inheems te zijn om aansluiting te vinden bij de reeds aanwezige beplanting in de omgeving. Voor deze beplanting wordt standaard een beheerplan geleverd. De Stichting Het Noordbrabants Landschap subsidieert de aankoop van deze beplantingen. Wij werken al jaren samen met het Brabants Landschap als het gaat om het ontwerpen van landschappelijke beplantingen voor agrarische bedrijven en particulieren in het buitengebied.